Tuhan, Kami Berlumuran Dosa (PKJ 43)


Judul :@b
Tuhan Kami Berlumuran Dosa
Pelengkap Kidung Jemaat 43 / PKJ 43
Syair dan lagu:@b
M. Karatem, 1998
Ketukan:@b
4 Ketuk

Verse 1:@b
D    G     C
5( .) 6  |  5( .- -.- -.- -|- - ) 5  [email protected]
Tu------han,    
   G             Em
3  3  4  3  4  6  |  5( .) 3  3( .- -|- ) 3  .  '@n
ka-mi berlu-mu-ran  do----sa.
    Am
3( .) 1  |  2( .- -.- -.- -|- - ) 2  [email protected]
Tu------han, 
D           G
2  2  2  1  4  3  |  1  .  1( .- -|- ) 1  .  }@n
su-dilah am-pu-ni  ka----mi.

Verse 2:@b
D    G     C
5( .) 6  |  5( .- -.- -.- -|- - ) 5  [email protected]
Tu------han, 
   G             Em
3  3  4  3  4  6  |  5( .) 3  3( .- -|- ) 3  .  '@n
harta ka-mi musnah  su---dah.
    Am
3( .) 1  |  2( .- -.- -.- -|- - ) 2  [email protected]
Tu------han, 
D           G
2  2  2  1  4  3  |  1  .  1( .- -|- ) 1  .  }@n
ha-ti masih milik  ka----mi.

Verse 3:@b
D    G     C
5( .) 6  |  5( .- -.- -.- -|- - ) 5  [email protected]
Tu------han, 
   G             Em
3  3  4  3  4  6  |  5( .) 3  3( .- -|- ) 3  .  '@n
su-di am-pu-ni me----re----ka.
    Am
3( .) 1  |  2( .- -.- -.- -|- - ) 2  [email protected]
Tu------han, 
D            G
2    2    2  1  4  3  |  1  .  1( .- -|- ) 1  .  }@n
Kau yang ta-hu perbua---tan--nya.

Verse 4:@b
D    G     C
5( .) 6  |  5( .- -.- -.- -|- - ) 5  [email protected]
Tu------han, 
   G             Em
3  3  4  3  4  6  |  5( .) 3  3( .- -|- ) 3  .  '@n
ka-mi berlu-mu-ran  do----sa.
    Am
3( .) 1  |  2( .- -.- -.- -|- - ) 2  [email protected]
Tu------han, 
D           G
2   2  2  1  4  3  |  1  .  1( .- -|- ) 1  .  }@n
su-dilah am-pu-ni  ka----mi.


Index Lagu

zoom_in
zoom_out
keyboard_double_arrow_down
keyboard_double_arrow_up