Nyanyikan Lagi Bagiku (NKB 119)


Judul:@b
Nyanyikan Lagi Bagiku
Nyanyikanlah Kidung Baru 119 / NKB 119

Verse 1 :@b
D      Bm    Em
3  .  3  3  4  3  |  3  .  2  2  .  .  |@n
Nya--nyikan la-gi  ba---gi-ku, 
A          D
5<  2  2  3  .  2  |  1  .  .   5<  .  .  '  |@n
Firman Ke-hi---du---pan.
D      Bm    Em
3  .  3  3  4  3  |  3  .  2  2  .  .  |@n
Sungguh mu-li--a  dan  merdu, 
A          D
5<  2  2  3  .  2  |  1  .  .   1  .  .  '  |@n
Firman Ke-hi---du---pan.
D          G    D
3  .  3  394  5  |  6  .  .   5  .  .  '  |@n
Fir--man yang te---rin------dah, 
D          G    D
3  .  3  394  5  |  6  .  .   5  .  .  '  {@n
a----jarku se-ti----a.

Refrein:@b
G     A     F#m    Bm
5  4  4  4  .  .  |  4  3  3  3  .  [email protected]
Indah benar,    a-jaib benar, 
Em    A      D    D7
3  2   1  2  .  7<  |  1  .  3  5  .  .  '  |@n
Firman Ke-hi---du---pan.
G     A     F#m    Bm
5  4  4  4  .  .  |  4  3  3  3  .  [email protected]
Indah benar,    aj-aib benar, 
Em    A      D
3  2   1  2  .  7<  |  1  .  .   1  .  .  }@n
Firman Ke-hi---du----pan.

Verse 2 :@b
D      Bm    Em
3  .  3  3  4  3  |  3  .  2  2  .  .  |@n
Kris-tus membe-ri  du----ni-a, 
A          D
5<  2  2  3  .  2  |  1  .  .   5<  .  .  '  |@n
Firman Ke-hi---du---pan.
D      Bm    Em
3  .  3  3  4  3  |  3  .  2  2  .  .  |@n
Hai pen-do-sa de--ngar--kanlah, 
A          D
5<  2  2  3  .  2  |  1  .  .   5<  .  .  '  |@n
Firman Ke-hi---du---pan.
D          G    D
3  .  3  394  5  |  6  .  .   5  .  .  '  |@n
Ba---gi-mu  a-----nu----g’rah, 
D          G    D
3  .  3  394  5  |  6  .  .   5  .  .  '  {@n
di---be-ri berlim--pah.

Refrein:@b
G     A     F#m    Bm
5  4  4  4  .  .  |  4  3  3  3  .  [email protected]
Indah benar,    a-jaib benar, 
Em    A      D    D7
3  2   1  2  .  7<  |  1  .  3  5  .  .  '  |@n
Firman Ke-hi---du---pan.
G     A     F#m    Bm
5  4  4  4  .  .  |  4  3  3  3  .  [email protected]
Indah benar,    aj-aib benar, 
Em    A      D
3  2   1  2  .  7<  |  1  .  .   1  .  .  }@n
Firman Ke-hi---du----pan.

Verse 3 :@b
D      Bm    Em
3  .  3  3  4  3  |  3  .  2  2  .  .  |@n
Ma---nislah ge-ma  In----jilNya, 
A          D
5<  2  2  3  .  2  |  1  .  .   5<  .  .  '  |@n
Firman Ke-hi---du---pan.
D      Bm    Em
3  .  3  3  4  3  |  3  .  2  2  .  .  |@n
Da--mai, am-punan  di---b’riNya, 
A          D
5<  2  2  3  .  2  |  1  .  .   5<  .  .  '  |@n
Firman Ke-hi---du---pan.
D          G    D
3  .  3  394  5  |  6  .  .   5  .  .  '  |@n
Ye---sus Ju--ru---s’la-----mat, 
D           G    D
3  .  3  394    5  |  6  .  .   5  .  .  '  {@n
sum--ber s’gala ra---hmat.

Refrein:@b
G     A     F#m    Bm
5  4  4  4  .  .  |  4  3  3  3  .  [email protected]
Indah benar,    a-jaib benar, 
Em    A      D    D7
3  2   1  2  .  7<  |  1  .  3  5  .  .  '  |@n
Firman Ke-hi---du---pan.
G     A     F#m    Bm
5  4  4  4  .  .  |  4  3  3  3  .  [email protected]
Indah benar,    aj-aib benar, 
Em    A      D
3  2   1  2  .  7<  |  1  .  .   1  .  .  }@n
Firman Ke-hi---du----pan.


Index Lagu

zoom_in
zoom_out
keyboard_double_arrow_down
keyboard_double_arrow_up