Shopee affiliate

Maukah Kau Jadi Roti / Aku Mau Jadi Roti


Chord Maukah Kau Jadi Roti / Aku Mau Jadi [email protected]

Bait 1:@b
      D   Bm      Em
Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiKu
      A           D
Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku
      Am   D      G    Em
Maukah kau jadi saksi memb'ritakan injilKu
   D     A       D
Melayani mengasihi lebih sungguh

Bait 2:@b
     D   Bm      Em
Aku mau jadi roti yang terpecah bagiMu
      A           D
Aku mau jadi anggur yang tercurah bagiMu
      Am   D      G    Em
Aku mau jadi saksi memb'ritakan injilMu
   D     A       D
Melayani mengasihi lebih sungguh


Index Lagu

zoom_in
zoom_out
keyboard_double_arrow_down
keyboard_double_arrow_up