Kasih Tuhanku Lembut! (NKB 73)


Judul:@b
Kasih Tuhanku Lembut!
Nyanyikanlah Kidung Baru 73 / NKB 73
Syair dan lagu:@b
Teed’re Liefde van den Heer!; J. Hovy
Terjemahan:@b
Tim Nyanyian GKI

Verse 1 :@b
D     F#m      D    Bm 
3  .  2  1  .  2  |  3  .  5  1>  .  .   |@n
Ka - sih Tu - han - ku  lembut!
G     F#m     Em     A
1>  .  6  5  .  3  |  4   .  3  2  .  .  '  |@n
Pa - da-Nya  ‘ku  ber - te-lut
D     F#m      D    Bm 
3  .  2  1  .  2  |  3  .  5  1>  .  .   |@n
dan ‘ku dam -  ba - kan  penuh: 
Em    A       D  D7
3  .  .  293  2   |   1( .- -.- ) 1  .  0  |@n
Ka  -  sih  be - sar!
G     A      F#m    Bm
6  .  4  1>  .  6  |  5  .  3  5  .  .  |@n
Ye - sus da - tang  di   dunia, 
Em    A       D     D7
2  .  3  4  .  2  |  3  .  6  5  .  .  '  |@n
tanggung do -  sa  ma - nu-sia;
G     A      F#m    Bm
6  .  4  1>  .  6  |  5  .  3  5  .  .  |@n
ba - gi - ku  pun  nya - ta-lah: 
E           A
2  .  .  293  2  |   2( .- -.- ) 2  .  0  {@n
Ka -  sih  be - sar!

Refrein:@b
D     A      D  
3  .  .  293  2  |  1( .- -.- ) 1  .  .  |@n
Ka  -  sih  be - sar! 
G     A      D
1>  .  .  694  6  |  5( .- -.- ) 5  .  .  |@n
Ka  -  sih  be - sar! 
Bm       A       G     D
1  .  1>  1>   7   5   7  |  6  4  6  5  .  .  |@n
Ti - dak ter-hing-ga dan  a-jaib be-nar: 
D     A      D 
3  .  .  293  2   |   1( .- -.- ) 1  .  0  }@n
Ka -  sih  be  - sar!

Verse 2 :@b
D     F#m      D    Bm 
3  .  2  1  .  2  |  3  .  5  1>  .  .   |@n
Di - to-long - Nya  yang  pe-nat
G     F#m     Em     A
1>  .  6  5  .  3  |  4   .  3  2  .  .  '  |@n
dan yang ber - be - ban   be-rat
D     F#m      D    Bm 
3  .  2  1  .  2  |  3  .  5  1>  .  .   |@n
ju - ga o - rang  yang  se-sat 
Em    A       D  D7
3  .  .  293  2   |   1( .- -.- ) 1  .  0  |@n
Ka  -  sih  be - sar!
G     A      F#m    Bm
6  .  4  1>  .  6  |  5  .  3  5  .  .  |@n
Wa - lau ha -  ti - mu   ce-mar,
Em    A       D     D7
2  .  3  4  .  2  |  3  .  6  5  .  .  '  |@n
ka - sih-Nya  le -  bih  be - sar
G     A      F#m    Bm
6  .  4  1>  .  6  |  5  .  3  5  .  .  |@n
dan  mem-bu -  at  ‘kau  be-nar
E           A
2  .  .  293  2  |   2( .- -.- ) 2  .  0  {@n
Ka -  sih  be - sar!

Refrein:@b
D     A      D  
3  .  .  293  2  |  1( .- -.- ) 1  .  .  |@n
Ka  -  sih  be - sar! 
G     A      D
1>  .  .  694  6  |  5( .- -.- ) 5  .  .  |@n
Ka  -  sih  be - sar! 
Bm       A       G     D
1  .  1>  1>   7   5   7  |  6  4  6  5  .  .  |@n
Ti - dak ter-hing-ga dan  a-jaib be-nar: 
D     A      D 
3  .  .  293  2   |   1( .- -.- ) 1  .  0  }@n
Ka -  sih  be  - sar!

Verse 3 :@b
D     F#m      D    Bm 
3  .  2  1  .  2  |  3  .  5  1>  .  .   |@n
Wa - hai in - san,  da - tanglah!
G     F#m     Em     A
1>  .  6  5  .  3  |  4   .  3  2  .  .  '  |@n
Ma - ri sam - but  ka - sih-Nya
D     F#m      D    Bm 
3  .  2  1  .  2  |  3  .  5  1>  .  .   |@n
i - ngat a -  kan  jan - ji - Nya:
Em    A       D  D7
3  .  .  293  2   |   1( .- -.- ) 1  .  0  |@n
Ka  -  sih  be - sar!
G     A      F#m    Bm
6  .  4  1>  .  6  |  5  .  3  5  .  .  |@n
Ye - sus t’lah me - mang - gil-mu,
Em    A       D     D7
2  .  3  4  .  2  |  3  .  6  5  .  .  '  |@n
si - mak sua - ra - Nya  mer-du
G     A      F#m    Bm
6  .  4  1>  .  6  |  5  .  3  5  .  .  |@n
dan  se-rah - kan  ha - ti - mu,
E           A
2  .  .  293  2  |   2( .- -.- ) 2  .  0  {@n
Ka -  sih  be - sar!

Refrein:@b
D     A      D  
3  .  .  293  2  |  1( .- -.- ) 1  .  .  |@n
Ka  -  sih  be - sar! 
G     A      D
1>  .  .  694  6  |  5( .- -.- ) 5  .  .  |@n
Ka  -  sih  be - sar! 
Bm       A       G     D
1  .  1>  1>   7   5   7  |  6  4  6  5  .  .  |@n
Ti - dak ter-hing-ga dan  a-jaib be-nar: 
D     A      D 
3  .  .  293  2   |   1( .- -.- ) 1  .  0  }@n
Ka -  sih  be  - sar!

Lirik Kasih Tuhanku Lembut! (NKB 73)

Bait 1 :
Kasih Tuhanku lembut! PadaNya ‘ku bertelut
dan ‘ku dambakan penuh: Kasih besar!
Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia;
bagiku pun nyatalah: Kasih besar!
Refrein:
Kasih besar! Kasih besar!
Tidak terhingga dan ajaib benar: Kasih besar!
Bait 2 :
DitolongNya yang penat dan yang berbeban berat
juga orang yang sesat, Kasih besar!
Walau hatimu cemar, kasihNya lebih besar
dan membuat ‘kau benar, Kasih besar!
Bait 3 :
Wahai insan, datanglah! Mari sambut kasihNya
ingat akan janjiNya: Kasih besar!
Yesus t’lah memanggilmu, simak suaraNya merdu
dan serahkan hatimu, Kasih besar!
Index Lagu

zoom_in
zoom_out
keyboard_double_arrow_down
keyboard_double_arrow_up