Inilah Hari Kelimapuluh (Kidung Jemaat 241)


[Verse 1]@b
D   G   D
Inilah Hari Kelimapuluh,
   G A D
Hari Penta-kosta;
     G    D
Panen pertama menjadi nampak,
G   D  A
panen dari Paskah.

[Chorus]@b
D A   D   G    D  G D
Un-tuk siapakah hasil pertama i-ni?
D   A D  G    D A D
Untuk Tu-han, Sumber anu-ge-rah!

[Verse 2]@b
D   G     D
Biji benih yang telah ditanam
    G A D
dengan a-ir mata
     G    D
hidup menjadi tumbuhan dan
G    D   A
buahnya sudah nyata.

[Chorus]@b
D A   D   G    D  G D
Un-tuk siapakah hasil pertama i-ni?
D   A D  G    D A D
Untuk Tu-han, Sumber anu-ge-rah!

[Verse 3]@b
D    G     D
Yesus ditanam dan bangkit pula
   G A D
pada ma-sa Paskah,
    G    D
kini buahNya menjadi nyata
G  D  A
pada Pentakosta.

[Chorus]@b
D A   D   G    D  G D
Un-tuk siapakah hasil pertama i-ni?
D   A D  G    D A D
Untuk Tu-han, Sumber anu-ge-rah!

[Verse 4]@b
D    G     D
Yesus tanaman yang mahaagung,
   G A D
diberka-ti Allah;
     G    D
nampaklah hasil tanaman itu:
G   D    A
orang yang percaya.

[Chorus]@b
D A   D   G    D  G D
Un-tuk siapakah hasil pertama i-ni?
D   A D  G    D A D
Untuk Tu-han, Sumber anu-ge-rah!

[Verse 5]@b
D    G   D
Hasil pertama mengandung janji
   G A  D
untuk pa-nen akhir:
    G  D
nanti tuaian purnama
G   D   A
datang janganlah kuatir!

[Chorus]@b
D A   D   G    D  G D
Un-tuk siapakah panen purnama i-tu?
D   A D  G    D A D
Untuk Tu-han, Sumber anu-ge-rah!


Index Lagu