Bersoraklah, Hai Alam Semesta (PKJ 6)


Bait 1 :@b
   Db      Bb  Ebm         
5  |  1>  .  7  6  5  |  4  3  2  3  4  '  @n
Ber- so - raklah, hai a-lam se-mesta: 
   Ab      Db
6  |  5  .  3  .  |  1  .  .  '@n
“Kau Al - lah -  ku!” 
Bb  Ebm       Ab   Db
3  |  4  3  2  3  4  .  4  |  5  4   3   4  5  .  '@n
Di  langit bergema   pu - ji-an yang megah
  Gb         Ebm Ab 
5   6  5  4  5  6  .   6  |  7  6  5   6  7  .  '@n
dan bumi pun penuh   pu - ji-an yang merdu. 
   Db      Bb  Ebm
5  |  1>  .  7  6  5  |  4  3  2  3  4  '@n
Ber- so - raklah, hai a-lam se-mesta: 
   Ab       Db
6  |  1>  .  6   .  |  1>  .  .  }@n
“Kau Al - lah - ku!”

Bait 2 :@b
   Db      Bb  Ebm
5  |  1>  .  7  6  5  |  4  3  2  3  4  '@n
Ber- so - raklah, hai a-lam se-mesta: 
   Ab      Db
6  |  5  .  3  .  |  1  .  .  '@n
“Kau Ra - ja -  ku!”
Bb  Ebm       Ab   Db  
3  |  4  3  2  3  4  .  4  |  5  4   3   4  5  .  '@n
Ge - re-ja bersyukur,  ber -madah, bermazmur;
  Gb        Ebm Ab 
5   6  5  4  5  6  .  6  |  7  6  5   6  7  .  '@n
Di ha-ti umat-Nya  pu - ji-an mengge-ma
   Db      Bb  Ebm
5  |  1>  .  7  6  5  |  4  3  2  3  4  '@n
Ber- so - raklah, hai a-lam se-mesta: 
   Ab       Db
6  |  1>  .  6   .  |  1>  .  .  }@n
“Kau Ra - ja -  ku!”


Index Lagu

zoom_in
zoom_out
keyboard_double_arrow_down
keyboard_double_arrow_up