Aku Tuhan Semesta (PKJ 177)


Chord Aku Tuhan Semesta (Pelengkap Kidung Jemaat 177)@b
Syair dan lagu: I the Lord of Sea and Sky, Daniel Schutte, SJ, 1991, berdasarkan Yesaya 6:8,@b
Terjemahan: Yamuger, 1998, (c) New Dawn Music, [email protected]
4 Ketuk :@b

Bait 1 :@b
G         C  D   G    C    Am  D
0  1>  7  1>  .  5  |  4  5  5  .  |  0   1>  7  1>  .  6  |  5  1>  2>  .  |@n
  Aku Tu-han  Semesta     jeritan--mu  kudengar
Em         C       Am      D
0  3>    2>  1>  .  7  |  1>  .  7  6  .  |  0  6   7  1>  |  5( - -.- - - -.- - - -.- - - -|- - ) 5  .  .  .  |@n
  Kau di du--nia yang gelap    ku s’lamatkan
G         C  D   G    C    Am  D
0  1>  7  1>  .  5  |  4  5  5  .  |  0   1>  7  1>  .  6  |  5  1>  2>  .  |@n
  Akulah  pen-cipta t’rang  malam ja--di  benderang
Em        C       Am      D
0  3>  2>  1>  .  7  |  1>  .  7  6  .  |  0  6   7  1>  |  2>( - -.- - - -.- - - -.- - - -|- - ) 2>  .  .  .  |@n
 Siapakah u---tu—san-Ku    mem-ba-wa t’rang?

Refrein:@b
    G        C D  G
5  2>  |  1>  .  5( - - -.- - - -|- - ) 5  .  1>  2>  |  3>  .  1(> - - -.- - - -|- - -) 1>  .  ‘@n
Ini  A---ku     utus  a--ku
    Em     Am      D
1>  2>  |  3>  .  3>  .  |  4>  3>  2>  1>  |  2>  .  .  .  |  2>  [email protected]
Ku dengar Eng---kau memanggilku
    G        C D  G
5  2>  |  1>  .  5( - - -.- - - -|- - ) 5  .  1>  2>  |  3>  .  1(> - - -.- - - -|- - -) 1>  .  ‘@n
Utus  A---ku     Tuntun  a--ku
    Em     Am  D   G
1>  2>  |  3> .  .  |  1>   3>  2>  1>  3>  1  [email protected]
Ku priha------tin akan umat--mu


Bait 2 :@b
G         C  D   G    C    Am  D
0  1>  7  1>  .  5  |  4  5  5  .  |  0   1>  7  1>  .  6  |  5  1>  2>  .  |@n
  Aku Tu-han  Semesta     Ku menanggung sakitmu
Em         C       Am      D
0  3>    2>  1>  .  7  |  1>  .  7  6  .  |  0  6   7  1>  |  5( - -.- - - -.- - - -.- - - -|- - ) 5  .  .  .  |@n
 Dan me-na--ngis kar-na kau   tak mau de--ngar
G         C  D   G    C    Am  D
0  1>  7  1>  .  5  |  4  5  5  .  |  0   1>  7  1>  .  6  |  5  1>  2>  .  |@n
 ‘Kan Kuro-bah  hatimu    yang keras ja--di lembut.
Em        C       Am      D
0  3>  2>  1>  .  7  |  1>  .  7  6  .  |  0  6   7  1>  |  2>( - -.- - - -.- - - -.- - - -|- - ) 2>  .  .  .  |@n
 Siapa ba--wa  fir-manKu?    U--tu-san--Ku?

Refrein:@b
    G        C D  G
5  2>  |  1>  .  5( - - -.- - - -|- - ) 5  .  1>  2>  |  3>  .  1(> - - -.- - - -|- - -) 1>  .  ‘@n
Ini  A---ku     utus  a--ku
    Em     Am      D
1>  2>  |  3>  .  3>  .  |  4>  3>  2>  1>  |  2>  .  .  .  |  2>  [email protected]
Ku dengar Eng---kau memanggilku
    G        C D  G
5  2>  |  1>  .  5( - - -.- - - -|- - ) 5  .  1>  2>  |  3>  .  1(> - - -.- - - -|- - -) 1>  .  ‘@n
Utus  A---ku     Tuntun  a--ku
    Em     Am  D   G
1>  2>  |  3> .  .  |  1>   3>  2>  1>  3>  1  [email protected]
Ku priha------tin akan umat--mu


Bait 3 :@b
G         C  D   G    C    Am  D
0  1>  7  1>  .  5  |  4  5  5  .  |  0   1>  7  1>  .  6  |  5  1>  2>  .  |@n
  Aku Tu-han  Semesta    ‘Ku meli--hat yang resah.
Em         C       Am      D
0  3>    2>  1>  .  7  |  1>  .  7  6  .  |  0  6   7  1>  |  5( - -.- - - -.- - - -.- - - -|- - ) 5  .  .  .  |@n
  O-rang miskin  dan lesu    A---ku jenguk.
G         C  D   G    C    Am  D
0  1>  7  1>  .  5  |  4  5  5  .  |  0   1>  7  1>  .  6  |  5  1>  2>  .  |@n
  A-ku ingin  memberi     perjamu--an  sorgawi.
Em        C       Am      D
0  3>  2>  1>  .  7  |  1>  .  7  6  .  |  0  6   7  1>  |  2>( - -.- - - -.- - - -.- - - -|- - ) 2>  .  .  .  |@n
 Siapa me--war--ta-kannya?   Si--a--pa--kah?

Refrein:@b
    G        C D  G
5  2>  |  1>  .  5( - - -.- - - -|- - ) 5  .  1>  2>  |  3>  .  1(> - - -.- - - -|- - -) 1>  .  ‘@n
Ini  A---ku     utus  a--ku
    Em     Am      D
1>  2>  |  3>  .  3>  .  |  4>  3>  2>  1>  |  2>  .  .  .  |  2>  [email protected]
Ku dengar Eng---kau memanggilku
    G        C D  G
5  2>  |  1>  .  5( - - -.- - - -|- - ) 5  .  1>  2>  |  3>  .  1(> - - -.- - - -|- - -) 1>  .  ‘@n
Utus  A---ku     Tuntun  a--ku
    Em     Am  D   G
1>  2>  |  3> .  .  |  1>   3>  2>  1>  3>  1  [email protected]
Ku priha------tin akan umat--mu


Index Lagu

zoom_in
zoom_out
keyboard_double_arrow_down
keyboard_double_arrow_up