Kategori

Kategori : Kidung Pamuji

Ambate Rahayu Sang Mapikuren (Kidung Pamuji 90)
Baktinin Ida Sang Aji (Kidung Pamuji 31)
Biar 'Ku Tumbuh Di BatangMu (Kidung Jemaat 309)
Ceritan Sang Hyang Yesus (Kidung Pamuji 101)
Ceritan Sang Hyang Yesus (Kidung Pamuji 101) - Notasi Angka
Duh Ratu Dumadak Nantan Margin Titiang (Kidung Pamuji 73)
Duh Roh Suci Mugi Kayun (Kidung Pamuji 25)
Duk Rahina Pentakosta Sampun Rawuh (Kidung Pamuji 29)
Dumadak Sih Swecan Ida (Kidung Pamuji 74) - Notasi Angka
Mangkin Rawuh Immanuel (Kidung Pamuji 1)
Margi Iring Sang Hyang Yesus (Kidung Pamuji 88)
Nangkil Mangkin Ring Hyang Yesus (Kidung Pamuji 55)
Nangkil Mangkin Ring Hyang Yesus (KP 55)
Sang Hyang Yesus Switran Titiang (KP. 72)
Sang Hyang Yesus Titiang Pacang (Kidung Pamuji 86)
Sira Ne Leteh Tan Kalugra (Kidung Pamuji 51)
Titiang Nangkil Sareng Sami (Kidung Pamuji 91)
Titiang Ngiring Sang Hyang Yesus (Kidung Pamuji 70)
Titiang Nyadia Ngiring Hyang Yesus (Kidung Pamuji 87)
Wenten Rah Suci Mamuncrat (Kidung Pamuji 12)
Yening Ngiring Widi (Kidung Pamuji 102)

Index Lagu